นับตัวอักษร

"ใช้การนับตัวอักษรออนไลน์ฟรีของเรา ซึ่งสามารถนับตัวอักษร คำ ประโยค และย่อหน้าแบบเรียลไทม์ เพียงคัดลอกข้อความของคุณและวางลงในช่องด้านล่าง และรับ

ตัวละคร
0
คำ
0
ย่อหน้า
0
ประโยค
0
ตัวละครที่ไม่มีช่องว่าง
0
คำที่ไม่ซ้ำ
0
เวลาอ่านหนังสือ
0
เวลาพูด
0
จำนวนคำสำคัญทั้งหมดต่อชื่อและคำ